PROGRAMMA 2023

PROGRAMMA 

 1.  Welkom door Jurjen ten Brinke
   
 2. Zingen: HH Lied 466 Vaste rots van mijn behoud, alle verzen.
   
 3. Gebed door Jurjen ten Brinke
   
 4. Inleiding op het thema: Aan Hem zij alle lof en eer, door Jurjen ten Brinke.
   Zingen: NLB Ps. 25 vs. 1, 3 en 4 Heer ik hef mijn handen op tot u.
   Zingen: 1938 Psalmen en Gezang Ps. 42 vs. 1,3 en 5 ’t Hijgend hert …………….
   
 5. Muzikaal intermezzo door Evert van de Veen
   
 6. Inleiding op de liederen door Jurjen ten Brinke
   Zingen HH : 668 Daar is kracht in het bloed, alle verzen
   Zingen Evangelische, Liedbundel : 203 Genade, zo oneindig groot, alle verzen.
   Zingen NLB: 939 Op u alleen, mijn licht, mijn kracht, alle verzen.
   
 7. Inleiding op de liederen door Jurjen ten Brinke
   Zingen HH: 557 Er is een Verlosser alle verzen.
   Zingen Joh. De Heer: 43 Dierb’re Heiland mijn Verlosser, vs. 1, 3 en 4.
   
 8. Muzikaal intermezzo Evert van de Veen
   
 9. Inleiding op de liederen door Jurjen ten Brinke
   Zingen Evangelische, Liedbundel 371 Mijn Jezus, ik houd van U vs. 1,3 en 4
   NLB 245 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen vs 1 en 3
   
 10. Aankondiging collecte voor Tear Fund
   
 11. Dankgebed door Jurjen ten Brinke
   
 12. Zingen: Toekomst vol van hoop.
   
 13. Orgelspel van Evert van de Veen.