MANNENZANG VOORTHUIZEN 2023


Datum: vrijdag 17 februari 2023.


Tijden: 19.30 kerk open 19.00 uur


Locatie: Gereformeerde Kerk, Voorthuizen


Spreker: Jurjen ten Brinke


Organist: Evert van de Veen


Dirigent: Adriaan Bruinink


PROGRAMMA


1. Welkom door Jurjen ten Brinke


2. Zingen: HH Lied 466 Vaste rots van mijn behoud,


alle verzen.


3. Gebed door Jurjen ten Brinke


4. Inleiding op het thema: Aan Hem zij alle lof en eer, door Jurjen ten Brinke.


5. Zingen: NLB Ps. 25 vs. 1, 3 en 4 Heer ik hef mijn handen op tot u.


Zingen: 1938 Psalmen en Gezang Ps. 42 vs. 1,3 en 5 ’t Hijgend hert …………….


6. Muzikaal intermezzo door Evert van de Veen


7. Inleiding op de liederen door Jurjen ten Brinke


8. Zingen HH : 668 Daar is kracht in het bloed, alle verzen


Zingen Evangelische, Liedbundel : 203 Genade, zo oneindig groot, alle verzen.


Zingen NLB: 939 Op u alleen, mijn licht, mijn kracht, alle verzen.


9. Inleiding op de liederen door Jurjen ten Brinke


10. Zingen HH: 557 Er is een Verlosser alle verzen.


Zingen Joh. De Heer: 43 Dierb’re Heiland mijn Verlosser, vs. 1, 3 en 4.


11. Muzikaal intermezzo Evert van de Veen


12. Inleiding op de liederen door Jurjen ten Brinke


13. Zingen Evangelische, Liedbundel 371 Mijn Jezus, ik houd van U vs. 1,3 en 4


NLB 245 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen vs 1 en 3


14. Aankondiging collecte voor Tear Fund


15. Dankgebed door Jurjen ten Brinke


16. Zingen: Toekomst vol van hoop.


17. Orgelspel van Evert van de Veen.